محصولات
فلنج جوشی پلی اتیلن
فلنج جوشی پلی اتیلن
واشر سوراخ دار
واشر سوراخ دار
ژوئن پلی اتیلن
ژوئن پلی اتیلن
رینگ پلی اتیلن
رینگ پلی اتیلن
سه راه چدنی فلنجدار
سه راه چدنی فلنجدار
مانشونهای آزبست
مانشونهای آزبست
تبدیل فلنج دار
تبدیل فلنج دار
کنتور آب
کنتور آب
لوله بر برقی
لوله بر برقی
دستگاه تمام دستی
دستگاه تمام دستی
لوله پلی اتیلن
لوله پلی اتیلن
اتصالات فیوژن
اتصالات فیوژن
الکترو فیوژن
الکترو فیوژن
اتصال پیاده شونده
اتصال پیاده شونده
شیر هالو جت
شیر هالو جت
شیر پروا نه ای
شیر پروا نه ای
شیر تخلیه هوا
شیر تخلیه هوا
شیر آتش نشانی
شیر آتش نشانی
لوله گالوانیزه
لوله گالوانیزه
شیر یکطرفه وزنه ای
شیر یکطرفه وزنه ای
شیر فشار شکن
شیر فشار شکن
شیر کشوئی زبانه لاستیکی
شیر کشوئی زبانه لاستیکی

 

 

Website counter